microbi

nom masculí

Nivell 1: Primària

Un microbi és un organisme molt petit que està per tot arreu i que només es pot observar amb un microscopi: per exemple, a l’aigua, a l’aire, a les cases, en les persones, en els parcs, al camp, al pol nord, en el desert, etc. Existeixen milions de microbis diferents, però els més importants per a les persones són els virus, els bacteris i alguns fongs.

Nivell 2: ESO

Un microbi és un microorganisme, unicel·lular, observable només amb un microscopi. Els microbis són per tot arreu. Alguns poden provocar malalties, però la majoria són beneficiosos per a les persones i fins i tot imprescindibles per viure. Existeixen milions de microbis diferents, però els més importants per a les persones són els virus, els bacteris i alguns fongs (el que tenen una única cèl·lula). Alguns especialistes pensen que els virus no poden considerar-se estrictament microbis perquè no tenen vida pròpia.