PCR

nom femení

Nivell 1: Primària

Una prova PCR és una prova molt fiable que serveix per diferents motius: per fer investigació científica, per identificar cadàvers o per saber si tenim un virus o un bacteri que causa una malaltia al nostre cos, com ara la covid-19.

Per fer una PCR per saber si tenim la covid-19, es necessita una mostra de secrecions de la mucosa del nas i/o la gola que es treu amb un bastonet, o bé una mostra de saliva que es recull en un recipient. Aquesta prova te l’ha de fer un professional sanitari en un centre mèdic i s’analitza en un laboratori. El resultat pot ser negatiu o positiu.

La sigla PCR significa reacció en cadena de la polimerasa en anglès.

Nivell 2: ESO

Una prova PCR és una tècnica amb una fiabilitat molt alta que permet fer moltes còpies d’una petita quantitat de material genètic com ara d’ADN o d’ARN. La duem a terme per detectar virus o bacteris que causen una malaltia infecciosa, per exemple, la covid-19, per identificar cadàvers o per fer investigació científica sobre les cèl·lules.

En el cas de la covid-19, per realitzar una PCR, es necessita una mostra de secrecions de la mucosa del nas i/la gola que es treu amb un bastonet o escovilló (també denominat hisop), o bé una mostra de saliva que es recull en un recipient. Aquesta prova te l’ha de fer un professional sanitari en un centre mèdic i s’analitza en un laboratori especialitat. El resultat pot ser negatiu o positiu.

PCR és la sigla en anglès de reacció en cadena de la polimerasa (Polymerase Chain Reaction).