cerca una paraula al diccionari

diccionari

Corpus lexicogràfic del diccionari, ordenat alfabèticament.

atles

8 làmines il·lustrades sobre el cos humà i altres continguts relacionats amb la salut i la medicina.

activitats

Jocs interactius per apropar-se de manera divertida al contingut del diccionari.

què hi trobaràs?

Què és i com funciona un diccionari?

qui l'ha fet?

Un diccionari és una obra d’un equip!