El Primer diccionari de medicina il·lustrat és un llibre que vol explicar el significat i l’ús de les paraules més bàsiques que els nens i nenes escolten i fan servir quan parlen de la seva salut i de les seves malalties. Aquest diccionari està destinat a nens i nenes de sis a dotze anys.

En la seva elaboració hi han participat 1.200 escolars de segon, tercer i quart curs de primària d’escoles catalanes. El Primer diccionari de medicina il·lustrat és un llibre original perquè és el primer diccionari de medicina per a nens i nenes en català.

1 | Què és un diccionari i com es llegeix un diccionari?

Un diccionari és un llibre de consulta que explica què volen dir les paraules, però també com s’escriuen i com es fan servir. Un diccionari de medicina recull les paraules que es fan servir per parlar de salut, que també s’anomenen termes de medicina. Aquestes paraules les poden fer servir els professionals de la salut quan parlen entre ells o amb nosaltres, i també tu quan parles de temes sobre la teva salut amb els professionals de la medicina o amb altres persones que no són metges.

2 | Què hi trobaràs?

A part de paraules que es fan servir per parlar de salut, en aquest diccionari hi trobaràs moltes informacions diferents: en primer lloc, les explicacions de què volen dir aquestes paraules amb dibuixos que les representen. Però també, la categoria gramatical de les paraules (si són noms masculins o femenins), informació de com s’han creat certes paraules, relacions entre les paraules del diccionari, informació sobre els contextos en què les usem. A més, el diccionari inclou un atles del cos humà i un conjunt dels verbs que fas servir per parlar de temes mèdics amb exemples reals de com es fan servir.  Finalment, el diccionari t’ofereix un índex complet per fer-te més fàcil la cerca de les paraules.

3 | Quantes i quines paraules hi trobaràs?

El diccionari conté 200 noms que serveixen per parlar de salut presentats per ordre alfabètic i 148 explicacions amb els dibuixos corresponents. Hi ha també 31 paraules que són sinònimes d’unes altres, és a dir que són maneres de referir-se al mateix, però amb una altra paraula. Al final del llibre trobaràs 33 verbs que tenen un significat específic en medicina (desinfectar, curar, injectar, receptar, sagnar) presentats en frases creades pels escolars i un atles de 10 dibuixos sobre el cos humà en què hi ha indicats 130 termes. En total, el diccionari inclou 363 paraules que pots fer servir en parlar de medicina.

Les paraules d’aquest primer diccionari de medicina són noms molt bàsics que fan servir els experts en salut (com ara els metges, els infermers, els logopedes, els dentistes, etc. ) amb un significat específic. Els nens i nenes com tu heu sentit i també heu utilitzat moltes d’aquestes paraules (al·lèrgia, ambulància, càries, hospital, infecció, mal de cap, operacióradiografia, refredat, termòmetre, vacuna, xarop, etc.) i potser d’algunes ja en saps moltes coses, però no de totes (cicatriu, discapacitat, dolor, febre, moc, neurona, pell atòpica, poll, trau, vòmit), i segurament altres no les has escoltades mai o no saps exactament què volen dir (anorèxia, asma, autisme, càncer, ecografia, malaltia rara, penicil·lina, pneumònia, síndrome de Down, traumatisme, varicel·la, virus). Doncs aquest diccionari te les vol explicar de manera fàcil i entenedora!

4 | Quines informacions acompanyen cada paraula?

De cada paraula se’t dona la categoria gramatical (si és un nom masculí o femení), una explicació del significat (és a dir què és, com és, per a què es fa servir, qui la utilitza, etc.) que s’acompanya d’un dibuix fet per un nen o una nena per ajudar a fer més clar el que vol dir la paraula. En algunes ocasions, també hi ha informacions per saber en quines situacions comunicatives solem usar un terme (per exemple, de lipotímia es diu que “popularment fem servir desmai” o a la paraula mal de coll es comenta que “Quan ens fa mal el coll perquè tenim una infecció, els metges fan servir amigdalitis, que és una paraula especialitzada”) o d’on prové una paraula (per exemple, d’otitis es diu que “ve del grec antic ot-, que vol dir ‘orella’ i –itis, que vol dir ‘inflamació’”).  Altres vegades et donen informacions que volen desfer idees que a vegades tenim sobre determinades realitats i que no són certes (per exemple, de Síndrome de Down s’avisa que no és una malaltia o que sobrepès i obesitat no es poden confondre).

Quan una paraula es pot dir de maneres diferents, es recullen totes i s’explica en quins casos s’usa una i en quines situacions una altra, com ara cagarines, cagarrines, caguetes, descomposició i diarrea o cefalea i mal de cap. L’explicació del que significa es posa només en una paraula que sol ser la que fan servir els metges, i totes les altres hi remeten (per exemple, a mal de cap es diu “Consulta cefalea”).

En totes les explicacions es marquen de color blau marí les paraules que també estan explicades en algun altre lloc del diccionari i de color lila les paraules que estan il·lustrades en un dels dibuixos de l’atles.

Codi de colors

diccionari

atles

activitats

lexcovid

5 | Com l’hem fet?

Aquest diccionari és una obra que s’ha fet de manera col·laborativa a partir de coneixement compartit i acumulatiu. Durant tres cursos escolars, 1.200 nens de 8 escoles han treballat per explicar i dibuixar unes 200 paraules. Aquests infants de segon, tercer i quart de primària s’han convertit en petits-grans lexicògrafs (que són les persones que fan diccionaris). Tot aquest material ha estat digitalitzat i processat per un grup de 12 estudiants universitaris. Diferents experts en llengua, didàctica i medicina, primer han desconstruït les explicacions dels infants i després les han construït de nou. Les explicacions i informacions que se t’ofereix sobre les paraules s’han seleccionat i elaborat a partir del coneixement acumulatiu que havien aportat tots aquests petits-grans lexicògrafs. De manera que cap d’ells ha escrit una definició del diccionari, però entre totes les informacions que han aportat s’ha construït l’explicació de les paraules del diccionari. Un secret: a vegades hem afegit alguna informació que no havia aportat cap escolar perquè hem pensat que podia ajudar-te a acabar d’entendre millor una realitat.

Aquests experts han elaborat les definicions amb una llengua planera i, moltes vegades han utilitzat paraules que han fet servir els escolars a les definicions dels nens. A més, totes les paraules especialitzades de la medicina que es fan servir per definir les pots trobar també explicades dins dels diccionari o indicades en l’atles; en algues ocasions s’ha optat per explicar-te el significat d’una paraula dins mateix de la definició (per exemple, a dins de la paraula farmàcia es defineix també parafarmàcia). Els experts han seguit un model de definició que inclou oracions que es dirigeixen a tu. En algunes ocasions han afegit informació per desfer malentesos que havien detectat en les explicacions dels escolars i, d’aquesta manera, en molts casos la informació addicional té una finalitat didàctica. Per a cada definició els experts han seleccionat un o dos dibuixos. Una de les darreres tasques dels experts ha estat reunir una llista de 33 verbs amb un significat molt específic en medicina que els escolars havien utilitzat en les seves explicacions i seleccionar-ne exemples reals. Finalment, han ordenat totes les paraules alfabèticament i n’han construït un índex que et permet la cerca ràpida.

A més, vam encarregar a Naia Oliver, una alumna de sisè de primària de l’escola Annexa Joan Puigbert, els dibuixos de l’atles del cos humà i d’una farmaciola per poder completar els termes bàsics de la medicina d’una manera visual.

En conjunt, creiem que et proposem un diccionari original perquè s’adequa a les necessitats dels infants de primària i perquè està fet a partir del coneixement acumulatiu de nens i nenes de 8-10 anys, i també perquè és un diccionari escolar especialitzat temàticament.

6 | Avís important

A l’interior del diccionari, l’ús del masculí com a genèric per referir-se al masculí i al femení no respon a cap voluntat de discriminació sexista, sinó a un ús eficient i concís propi de la llengua catalana i la majoria de llengües romàniques com el castellà, el francès o l’italià. De manera que quan diem, per exemple, metge incloem tots els metges i metgesses, o quan parlem d’infermers ens referim a tots els infermers i a totes les infermeres; així mateix quan parlem de nens volem parlar naturalment de totes les nenes i de tots els nens.

7 | Qui l’ha fet?

Un diccionari és una obra d’un equip!

Un diccionari és una obra d’equip; per això volem agrair a tothom que hi ha participat la seva col·laboració. En primer lloc, un agraïment molt gran als artífexs de l’obra: els nens i les nenes de segon, tercer i quart  curs de primària de les escoles Annexa-Joan Puigbert (Girona), Escaladei (Cerdanyola del Vallès), Oriol Martorell (Barcelona), Sant Jordi (Pineda de Mar), Sant Nicolau (Sabadell), Santiago Ratés (Vilajuïga), Vallmanya (Sant Esteve de Palautordera), Vedruna Immaculada (Barcelona), i als mestres, que entre els cursos 2015-2018, han acompanyat amb constància i professionalitat la seva feina durant aquest projecte lexicogràfic pioner.

Al Col·legi Oficial de Metges de Girona i en especial al seu president actual, el Dr. Vilaplana, que ha cregut en el projecte des del principi i ha facilitat l’edició del diccionari. També als pediatres del Col·legi, Lluís Mayó, José Manuel Sin, Pilar Vicente, que des de l’expertesa s’han mirat la informació com a metges i han fet aportacions molt valuoses per a assegurar la qualitat i veracitat cognitiva del diccionari. I també a Ruth Espuche, per facilitar enormement la feina de gestió amb la institució.

El meu agraïment sincer a M. Teresa Cabré; el seu mestratge va fer que em plantegés un treball en lexicografia especialitzada escolar que fos capaç de respectar el Principi d’adequació que proposa en la seva Teoria Comunicativa de la Terminologia. Aquest assumpció va suposar un repte metodològic important tant en la concepció del Petit Diccionari de Ciència com sobretot en l’elaboració del Primer Diccionari de Medicina Il·lustrat.

L’equip d’experts lingüistes ha estat format per:

Mariona Arnau, Aida Celemín, Núria Clapés, Júlia Flores, Laura Llort, Marina Maimó, Lídia Ramos, Marta Roviralta, Carla Solé, Claudia Tarragó, Yingfeng Xu, alumnes i col·laboradores actives del projecte; els agraeixo l’interès que han posat en les tasques de selecció, automatització i primera redacció de les definicions. S’iniciaven en el camp de la recerca i ho han fet amb molta aptitud i vitalitat.

Jorge Porras i Laia Vidal-Sabanés, que han participat amb entusiasme dinamitzant l’equip d’automatització, processant les dades i elaborant definicions. Ells han estat un dels principals motors impulsors del projecte.

Sílvia Llach i Sílvia Grisó, que han fet una revisió lingüística de les definicions amb un ull crític i expert. Ona Domènech, que ha participat en la lectura final de tots els materials i ha aportat savis consells. En algunes de les decisions que hem pres hem seguit les seves enginyoses recomanacions.

En darrer lloc, tot i que en el fons hauria de ser el primer, perquè ella em va donar les forces per començar aquest nou projecte després del Primer diccionari de Ciència, agraeixo a la meva filla Sara la seva constant persistència, alegria i il·lusió a demanar quan faríem un altre diccionari, un en què hi pogués col·laborar: “mare has de fer un diccionari perquè hi puguem participar els de la meva classe, però aquest ha de ser de color verd!”

El Primer diccionari de medicina il·lustrat és, doncs, un llibre fet per moltes persones i creat especialment per a tu. Per això, és un diccionari diferent que pensem que t’agradarà. Molt bones lectures! 

Rosa Estopà
Girona, febrer del 2018

diccionari

Corpus lexicogràfic del diccionari, ordenat alfabèticament.

atles

8 làmines il·lustrades sobre el cos humà i altres continguts relacionats amb la salut i la medicina.

activitats

Jocs interactius per apropar-se de manera divertida al contingut del diccionari.

covid-19

La covid-19 és una malaltia infecciosa, molt contagiosa, causada per un virus, concretament per un coronavirus anomenat SARS-COV-2.