obesitat

nom femení

L’obesitat és una malaltia que consisteix en un excés de greix en el cos d’una persona. Una persona obesa està molt grassa. Aquesta malaltia té conseqüències greus, com ara tenir molta més dificultat per caminar, per fer esport, per respirar. Les persones obeses tenen moltes malalties greus. L’obesitat pot ser deguda a moltes causes, una de les més importants és no fer una dieta equilibrada.

No podem confondre l’obesitat, que és una malaltia molt greu, amb el sobrepès. És molt important que tractem bé els nens i els adults amb obesitat perquè moltes vegades reben maltractaments per ser tan grossos.