radiografia

nom femení

Una radiografia és una foto especial que et fan els radiòlegs en una sala amb un aparell que usa una forma d’energia que permet veure a través del cos, per exemple, si tens un os trencat, si t’has fet un esquinç o si tens una pneumònia. Quan te la fan, has d’estar-te molt quiet. Quan han acabat de fer-te-la, poden saber que tot està bé o si cal enguixar, embenar, receptar un medicament o fer alguna operació.