discapacitat

nom femení

Una discapacitat és la manca de capacitat o la dificultat per fer alguna cosa a causa d’una característica particular, que pot ser física o mental, o física i mental. Una persona pot tenir una discapacitat de naixement o com a conseqüència d’una malaltia o d’un accident. Un nen amb una discapacitat pot tenir dificultats per veure-hi, sentir, parlar, caminar, etc., fer-ho amb altres capacitats o no poder-ho fer. Els nens amb una discapacitat moltes vegades poden fer les mateixes coses que una persona que no tingui aquesta dificultat, però d’una altra manera, com ara fent servir pròtesis (com una cama artificial) o objectes que els ajuden (com unes ulleres o un bastó). Per exemple, si no poden caminar, potser sí que poden desplaçar-se d’un lloc a un altre amb una cadira de rodes. En molts casos, la discapacitat no els impedeix de poder anar a l’escola, fer esports, jugar, etc., i, de grans, treballar com la resta de persones.

La discapacitat no és una malaltia.