síndrome de Down

nom femení

La síndrome de Down fa referència a les persones que tenen una diferència en els gens quan neixen: tenen tres cromosomes 21, (un cromosoma és una part de la cèl·lula), quan la majoria de persones només en tenen dos. Aquesta diferència de més fa que els nens tinguin una cara ampla, uns ulls petits i allargats, el cabell fi i el crani petit. També els costa més aprendre i ho fan de manera diferent o més lentament. Per això, encara que poden anar a l’escola que anem la majoria, sovint van a unes escoles on els mestres saben com ensenyar-los més adequadament i al seu ritme.

La síndrome de Down no és cap malaltia.

Es diu síndrome de Down perquè la primera persona que la va descriure era un científic britànic que es deia John Langdon Down l’any 1899 i la va anomenar amb el seu cognom.