científic científica

nom masculí i femení

Un científic és una persona que fa ciència i que treballa en laboratoris on investiga i fa experiments. Els científics pensen, experimenten i busquen coses noves, i, a vegades, també troben un medicament per curar una malaltia o inventen una vacuna.

Marie Curie era un científica polonesa que va descobrir el radi, un element químic que hi ha a la natura que permet fer radiografies i radioteràpia, i Alexander Fleming era un científic britànic que va descobrir la penicil·lina, que és un antibiòtic que serveix per curar infeccions.