autisme

nom masculí

L’autisme és una malaltia de naixement que fa que els nens i les nenes que la pateixen tinguin dificultats per comunicar-se i per relacionar-se amb altres persones. Els nens i nenes amb autisme sempre solen repetir les mateixes accions i acostumen a parlar amb molt poques persones.