reacció en cadena de la polimerasa

nom femení

Nivell 1: Primària

Consulta PCR.

Nivell 2: ESO

Consulta PCR.