contagi

nom masculí

Nivell 1: Primària

Un contagi és la transmissió d’una malaltia per part d’una persona o animal a una altra persona o animal. Per exemple, la ràbia és una malaltia que els gossos o els ratpenats la poden contagiar a alguna persona si li fan una mossegada. Un altre exemple: el contagi de la covid-19, una malaltia que molta gent agafa pel contacte amb persones malaltes que esternuden o tussen.

Nivell 2: ESO

Un contagi és la transmissió d’una malaltia infecciosa, per part d’un individu (persona o animal) a un altre individu per contacte directe o indirecte. Per exemple, hi ha malalties com la ràbia que alguns animals, com ara els gossos, la poden contagiar als éssers humans per contacte directe si li fan una mossegada. També hi ha d’altres malalties que es poden contagiar per contacte indirecte, com durant la pandèmia de la covid-19 que molta gent sana es va contagiar de la covid pel contacte indirecte amb persones malaltes que esternudaven o tossien.