pacient

nom masculí i femení

Un pacient és la persona que va a veure un professional de la salut com ara un metge, un fisioterapeuta o un logopeda per consultar-li alguna cosa, perquè no es troba bé o perquè es vol fer una revisió. També es pot dir que un pacient és una persona que està malalta o que li han de fer una cirurgia.

La paraula malalt també la podem fer servir per al pacients que tenen una malaltia, però no tots els pacients estan malalts.