excrement

nom masculí, generalment s’usa en plural excrements

Un excrement és la part dels aliments que el cos no necessita i que expulsa per l’anus. Els excrements normalment són marrons, poden tenir textures i formes diferents, i fan pudor. Quan estem malalts, podem fer els excrements molt líquids i, popularment, diem que fem caca desfeta o que tenim caguetes, cagarrines, cagarines o diarrea.

Popularment fem servir caca i els professionals de la salut usen també femta.