anestèsia

nom femení

L’anestèsia és un líquid que se sol injectar amb una xeringa per adormir-te una part del cos (i s’anomena anestèsia local) o tot el cos (i s’anomena anestèsia general) i així poder-te operar sense que et faci mal. Quan t’han de treure una càries, el dentista també et posa anestèsia local. Si t’han de fer una operació del cor, l’anestèsia ha de ser total.