cremada

nom femení

Una cremada és una ferida a la pell produïda pel sol, pel foc o per tocar un objecte molt calent com una planxa endollada. Les cremades fortes, com les que fa el foc, solen deixar-te senyals a la pell i són molt doloroses. Quan et cremes, és important no posar-hi res o només aigua freda, i anar de pressa a un CAP o a un hospital