mascareta

nom femení

Nivell 1: Primària

Una mascareta és una peça rectangular, de tela o d’altres materials, que tapa la boca, el nas i la barbeta. Serveix per protegir-nos d’algunes malalties, com la covid-19, perquè evita que ens contagiem entre nosaltres. Perquè ens protegeixi, cal posar-se-la bé, tapant la boca i el nas. N’hi ha de diferents tipus, materials i colors. Les que protegeixen més són les autofiltrants (conegudes com FFP), que eviten que puguis encomanar, però també que et puguin encomanar a tu; després les quirúrgiques, que van bé per no encomanar els altres, i finalment les higièniques i les higièniques de tela, que protegeixen poc. Les mascaretes són una mica incòmodes, perquè tapen la boca i no pots respirar del tot bé. Els metges, infermers i dentistes les utilitzen sovint, però amb la pandèmia tots vam haver de dur-la.

Nivell 2: ESO

Una mascareta és una peça de tela o d’altres materials que tapa la boca, el nas i la barbeta. La mascareta ens protegeix de les malalties que es transmeten per l’aire, com la covid-19, perquè evita que respirem (inhalem i exhalem) agents patògens o elements perillosos per a la salut. N’hi ha de diferents tipus i materials, en funció del nivell de protecció que ofereixen. Les autofiltrants (també denominades FFP) són les que protegeixen més perquè eviten que puguis encomanar, però també que et puguin encomanar a tu; les quirúrgiques eviten que puguis encomanar els altres, i les higièniques i les higièniques de tela protegeixen poc. Abans les mascaretes només les usaven el personal sanitari i els ciutadans d’alguns països asiàtics, però amb la pandèmia de la covid-19 el seu ús va ser obligatori i es va generalitzar a tota la població.