quarantena

nom femení

Nivell 1: Primària

Una quarantena és una mesura per evitar que s’estengui una malaltia infecciosa, per exemple, la covid-19. Es tracta d’aïllar una persona (o un grup de persones) que, encara que no té símptomes ni ha donat positiu, se sospita que pot tenir el virus. Normalment, la persona s’ha de quedar sola a un espai que sol ser la seva habitació. Tot i que es poden fer quarantenes en molts de llocs mentre s’estigui aïllat de la resta de població, per exemple, en una habitació d’hotel, en un vaixell o a casa. No han de ser 40 dies d’aïllament, sinó el temps en què pot transmetre la malaltia que pot variar.

Tot i que les paraules quarantena, aïllament i confinament es refereixen al fet que les persones estan separades de la resta, la quarantena s’aplica a aquells que no tenen símptomes, mentre que l’aïllament es refereix a qui està contagiat i ha donat positiu.

Nivell 2: ESO

Una quarantena és una mesura de salut pública per prevenir el contagi, per exemple, d’un coronavirus que consisteix a aïllar una persona que ha estat exposada a un virus en una epidèmia o en una pandèmia. Quan ha tingut contacte estret amb un pacient diagnosticat de covid-19 haurà de romandre sol dins una habitació, en la mesura que sigui possible, durant el període en què podria transmetre la malaltia. No vol dir que s’hagi d’aïllar quaranta dies, sinó que aquest període pot variar segons la gravetat de la malaltia i la situació sanitària del moment.

Tot i que els termes quarantena, aïllament i confinament fan referència a la separació de les persones afectades de la resta, la quarantena s’aplica a aquells que no presenten símptomes ni han donat positiu mentre que l’aïllament és per a qui té la malaltia confirmada.

La paraula prové de quan antigament els viatgers, els comerciants i també les seves mercaderies que procedien de zones on hi havia malalties contagioses i molt perilloses per a la salut havien d’estar aïllats obligatòriament 40 dies.